Nieuw: ondersteuning voor talentontwikkeling

Talent ontwikkelen 05 januari 2022

Literatuur Vlaanderen lanceert een nieuwe subsidieregeling: de talentontwikkelingsbeurs. Daarmee wil ze auteurs, illustratoren en vertalers ondersteunen om in hun eigen artistieke of professionele verdieping te investeren. Het kan gaan om inhoudelijk-creatieve of zakelijke verdieping, in Vlaanderen of in het buitenland. De nieuwe regeling sluit aan bij het meerjarenplan 2021-2025, waarin Literatuur Vlaanderen talentontwikkeling omschreef als een van de speerpunten voor de nieuwe beleidsperiode.

Wie komt in aanmerking?

Ben je professioneel actief in het literaire veld als auteur, illustrator of vertaler (in of uit het Nederlands)? Dan kun je een talentontwikkelingsbeurs aanvragen. Je kunt de beurs op elk moment in je carrière aanvragen, of je nu starter bent, mid-career of al een gevestigde waarde.

Auteurs, illustratoren of vertalers in het Nederlands met een woonplaats in Nederland kunnen terecht bij het Nederland Letterenfonds, dat een vergelijkbare subsidieregeling heeft (de ontwikkelbeurzen). Je kunt slechts bij één van beide organisaties een aanvraag indienen. De subsidieregeling van het Nederlands Letterenfonds staat niet open voor vertalers uit het Nederlands. Woon je in Nederland en ben je literair vertaler uit het Nederlands, dan kun je dus alsnog bij Literatuur Vlaanderen een talentontwikkelingsbeurs aanvragen.

Waarvoor kun je een talentontwikkelingsbeurs gebruiken?

De beurs wil inspelen op de steeds meer hybride beroepspraktijk van makers en wil verschillende aspecten van die beroepspraktijk (en kosten die daaraan verbonden zijn) in rekening nemen. Je kunt een talentontwikkelingsbeurs onder meer inzetten voor deze kosten:

  • deelname aan cursussen en opleidingen;
  • een (zakelijke) coach onder de arm nemen;
  • een onderzoeksreis maken;

Per jaar kun je maximaal 2.500 euro subsidie krijgen. Dat kan voor één project zijn of voor meerdere kleinere projecten. Voor een project in het buitenland kun je maar één keer per jaar een beurs ontvangen. Literatuur Vlaanderen vergoedt maximaal 80% van de begrote kosten. Je betaalt dus minstens 20% zelf.

Hoe vraag je een beurs aan?

Je vraagt de beurs digitaal aan. Er is een aanvraagronde per maand. De deadline is telkens de eerste dag van de maand, ook als deze in het weekend of op een feestdag valt. De eerste deadline is 1 februari 2022.

Je vindt alle informatie op de subsidiepagina’s voor auteurs en illustratorenvertalers in het Nederlands en vertalers uit het Nederlands.