Wat betekende Literatuur Vlaanderen voor het letterenveld in 2023?

Over Literatuur Vlaanderen 24 april 2024

Naar goede gewoonte publiceert Literatuur Vlaanderen in het voorjaar een rijk gevuld jaarverslag van het voorgaande jaar. Dat doen we uitgebreid en transparant, want het is de verantwoording voor hoe we omgaan met de middelen die we van de overheid krijgen. Tegelijk staan we in het jaarverslag stil bij de staat van het Vlaamse letterenveld en zetten we de werking en het team van Literatuur Vlaanderen in de kijker.

Lees hieronder een korte greep vanuit het jaarverslag. Het integrale document download je onderaan deze pagina.

De Boektopia-campagne in 2023: resultaten en uitdagingen

Op 1 juni 2023 maakte minister Jambon bekend dat er extra middelen kwamen voor Boektopia in Kortrijk en voor de campagne met dezelfde naam waarbij er in heel Vlaanderen literaire activiteiten worden georganiseerd in de maanden november en december. Heeft de Boektopia-campagne de gewenste doelstellingen behaald? Waar is er nog verbetermarge? Samen met alle partners maakte Literatuur Vlaanderen een evaluatie, die je kunt lezen vanaf pagina 74 in ons jaarverslag.

©

Bob Van Mol

Auteursresidenties voor het Leesoffensief

De acties die we in 2021 zijn gestart rond leesvaardigheid en leesmotivatie hebben we ook in 2023 onverminderd voortgezet. In het schooljaar 2022-2023 gingen negentien auteurs op residentie in een middelbare school om te werken rond creatief schrijven met moeilijke lezers en niet-lezers. In het schooljaar van 2023-2024 kwamen daar nog eens eenendertig trajecten bij. In ons jaarverslag ontdek je vanaf pagina 154 hoe creatief schrijven indirect leesbevorderend werkt.

2023 in cijfers

Literatuur Vlaanderen investeerde vorig jaar € 3.150.206,29 in de financiële ondersteuning van auteurs, illustratoren en vertalers. Dat betekent dat onze organisatie maar liefst 31,83% van haar overheidsdotatie investeert in makers. In 2023 is de steun aan auteurs toegenomen met € 316.513,94. Dat komt vooral door een grote toename van de werkbeurzen en de translation grants.

Ook het aantal auteurslezingen is in 2023 gestegen. Via subsidies voor literaire organisaties, projecten, publicaties en tijdschriften vloeit er bovendien indirect geld naar makers. En via de auteursresidenties, waarvoor Literatuur Vlaanderen extra middelen krijgt van het departement Onderwijs, ging in 2023 nog € 109.000 extra naar auteurs.

Werkbeurzen

197 auteurs dienden een aanvraag in voor een werkbeurs bij Literatuur Vlaanderen. 157 auteurs kregen een werkbeurs toegekend, goed voor in totaal € 1.526.000 of gemiddeld € 9.719,35 per auteur. Er was een sterke toename in het aantal aanvragen voor non-fictie, proza en strips.

Auteurslezingen

In 2023 vonden er 2.925 auteurslezingen met korting plaats. De meeste lezingen worden, net als alle vorige jaren, georganiseerd door scholen en bibliotheken: in 2023 goed voor 76,8% van de aanvragen. In totaal waren er 152.611 toeschouwers, wat neerkomt op gemiddeld 52 bezoekers per lezing. 495 auteurs gaven minstens één lezing en gemiddeld gaven auteurs vier lezingen.

©

Bob Van Mol

Verhalen uit het letterenveld

We gingen in 2023 opnieuw op zoek naar verhalen in woord en beeld die de verschillende spelers uit het letterenveld kunnen inspireren. In het jaarverslag lees je enkele verhalen van auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren, bijvoorbeeld wat vertalers allemaal meemaakten in het Vertalershuis in Antwerpen of hoe het BoekenOverleg met Elk verhaal telt professionals uit de letterensector samenbracht om hun ervaringen over inclusie met elkaar te delen.

©

Michiel Devijver

Hotel Dumont

Wat is jouw favoriete plek in Hotel Dumont? Die vraag stelden we aan alle medewerkers van Literatuur Vlaanderen. Je vindt hun antwoorden doorheen het jaarverslag en krijgt zo meteen een beeld van de vele prachtige hoeken en kanten van het pand in de Lange Leemstraat 57. Hopelijk mogen we jou op een dag ook verwelkomen in dit huis, dat een bruisende plek wil zijn, waar de literaire sector elkaar ontmoet, nieuwe ideeën rijpen en inspirerende samenwerkingen worden aangegaan.

Volledig jaarverslag

Download hieronder het volledige jaarverslag van Literatuur Vlaanderen.