Stimuleringsbeurzen voor literaire auteurs en illustratoren

Met een stimuleringsbeurs wil Literatuur Vlaanderen auteurs en illustratoren de kans geven om hun talent verder te ontwikkelen en te werken aan hun tweede literaire publicatie.

  • Woon je in België en ben je een illustrator of auteur van Nederlandstalig proza, kinder- en jeugdliteratuur, theater of poëzie? Dan kom je in aanmerking voor deze financiële ondersteuning.
  • Een voorwaarde voor het ontvangen van een stimuleringsbeurs in 2020 is dat je literaire debuut is verschenen bij een professionele uitgeverij tussen 1 januari 2018 en 1 juli 2020.
  • Ook toneelauteurs van wie één theatertekst is opgevoerd door een professioneel theatergezelschap, kunnen een stimuleringsbeurs aanvragen.
  • De literaire kwaliteit van je debuut is het belangrijkste beoordelingscriterium voor de toekenning van een stimuleringsbeurs.

Deadlines

Je kunt één keer per jaar een stimuleringsbeurs aanvragen. De volgende deadline is 1 juli 2020.

Documenten

Subsidie aanvragen

Voorlopig vraag je een stimuleringsbeurs nog op papier aan. In de loop van 2020 schakelen we om naar digitaal aanvragen. Op die manier willen we de papierberg verkleinen en het aanvraagproces klantvriendelijker en flexibeler maken. We houden je op de hoogte wanneer de manier van aanvragen verandert.

Vragen?

Nee, dat is niet mogelijk. Als je lid bent van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), kun je je contract of contractvoorstel door deze organisatie laten nalezen.

Nee. Hiervoor kun je wel terecht bij Creatief Schrijven

Creatief Schrijven biedt een handige schrijfgids aan die als leidraad kan dienen bij je beginnende schrijverschap. In deze gids krijg je onder andere meer informatie over het uitgeven van een (eerste) boek. 

Nee. Je komt enkel in aanmerking voor een stimuleringsbeurs als je bij je aanvraag een modelcontract voegt. Voor meer informatie over het modelcontract voor algemene uitgaven kun je terecht bij de Vlaamse Auteursvereniging (VAV). 

Nee. Om in aanmerking te komen voor een stimuleringsbeurs, moet je literaire debuut verschenen zijn vóór de subsidiedeadline.

Begin oktober brengt Literatuur Vlaanderen alle auteurs op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag.

Literatuur Vlaanderen werkt nadere motiveringen enkel op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de auteurs, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een beurs toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een stimuleringsbeurs is toegekend? Aarzel dan niet om binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing je nadere motivering op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een nadere motivering hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt ook vragen om gehoord te worden en om een mondelinge toelichting te geven.