Stimuleringsbeurzen voor literaire auteurs en illustratoren

Met een stimuleringsbeurs wil Literatuur Vlaanderen auteurs en illustratoren de kans geven om hun talent verder te ontwikkelen en te werken aan hun tweede literaire publicatie. Let op: de stimuleringsbeurs kan niet langer worden aangevraagd. In het najaar van 2020 is Literatuur Vlaanderen overgestapt op één geïntegreeerd werkbeursreglement voor iedereen. Er wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen genres of tussen auteurs met maar één publicatie en auteurs met meerdere publicaties op hun naam. Meer informatie over dit geïntegreerde werkbeursreglement lees je hier

Deadlines

Je kunt één keer per jaar een stimuleringsbeurs aanvragen. De deadline voor 2020 is intussen verstreken en in 2021 gaat deze regeling op in het geïntegreerde werkbeursreglement. De eerstvolgende deadline voor auteurs of illustratoren met 1 tot 4 publicaties is op 1 juni 2021.

Documenten

Vragen?

Nee, dat is niet mogelijk. Als je lid bent van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), kun je je contract of contractvoorstel door deze organisatie laten nalezen.

Nee. Hiervoor kun je wel terecht bij Creatief Schrijven

Creatief Schrijven biedt een handige schrijfgids aan die als leidraad kan dienen bij je beginnende schrijverschap. In deze gids krijg je onder andere meer informatie over het uitgeven van een (eerste) boek. 

Nee. Je komt enkel in aanmerking voor een stimuleringsbeurs als je bij je aanvraag een modelcontract voegt. Voor meer informatie over het modelcontract voor algemene uitgaven kun je terecht bij de Vlaamse Auteursvereniging (VAV). 

Nee. Om in aanmerking te komen voor een stimuleringsbeurs, moet je literaire debuut verschenen zijn vóór de subsidiedeadline.

Begin oktober brengt Literatuur Vlaanderen alle auteurs op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag.

Literatuur Vlaanderen werkt nadere motiveringen enkel op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de auteurs, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een beurs toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een stimuleringsbeurs is toegekend? Aarzel dan niet om binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing je nadere motivering op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een nadere motivering hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt ook vragen om gehoord te worden en om een mondelinge toelichting te geven.