Steun voor opkomend talent en bijzonder pionierswerk

Talent ontwikkelen 11 oktober 2019

Theaterliteratuur uit de Arabische wereld, twee ontwikkelingstrajecten voor jonge schrijvers en een publicatie over feminisme en dekolonisatie. Literatuur Vlaanderen steunt vier bijzondere projecten met een impulssubsidie van telkens 5.500 euro voor de verdere ontwikkeling van hun ideeën.

Twee keer per jaar kunnen literaire pioniers een aanvraag indienen voor een impulssubsidie. Literatuur Vlaanderen ondersteunt in deze tweede ronde van 2019 vier vernieuwende initiatieven die een opstap bieden aan opkomend talent of onbetreden paden in het literaire veld verkennen.

Moussem Repertoire

Moussem Nomadisch Kunstencentrum introduceert met Moussem Repertoire theaterliteratuur uit de Arabische wereld door ze in het Nederlands te vertalen en uit te geven. Auteurs als Saad Allah Wannous, Tayeb Saddiki en Issam Mafouz krijgen hierdoor zichtbaarheid in Vlaanderen. Ze werkt hiervoor samen met uitgeverij Bebuquin, Het Toneelhuis en Kaaitheater.

Moussem Repertoire

Being Imposed Upon

Publiekeacties ontvangt een subsidie voor Being Imposed Upon, een publicatie over feminisme en dekolonisatie. Afro-Belgische vrouwelijke auteurs komen aan het woord in een reeks van getuigenissen, journalistieke benaderingen, literaire non-fictie en poëtische beschouwingen. Het project komt tot stand in samenwerking met onder meer deBuren, DWB en De Brakke Grond.

Being imposed upon 2018

Video still, Being imposed upon, CC Strombeek, Brussel, 2018.

©

faassenverdijk

Txture

Gemeenschapscentrum De Kriekelaar uit Schaarbeek zet het ontwikkelingstraject Txture op poten voor Brusselse jonge schrijvers tussen 12 en 15 jaar. Het project wil jongeren hun eigen stem doen vinden in verschillende genres (proza, poëzie, scenario, slam poetry, rap of theater) en hen op artistiek en persoonlijk vlak laten ontplooien.

Talents of Tale

Ook LNVT biedt met LNVT Talents of Tale een ontwikkelingstraject voor jonge woordkunstenaars, maar dan vooral op zakelijk vlak. Jonge auteurs hebben nood aan omkadering en begeleiding op maat om zich artistiek en zakelijk te ontplooien. LNVT speelt in op die nood en maakt een individueel ontwikkelingsplan voor hen op.