Opnieuw steun voor uitgevers

Talent ontwikkelen 03 februari 2021
Productiesubsidie voor uitgevers 2021
©

Bob Van Mol

Uitgevers vervullen een sleutelrol bij het realiseren van een rijk boekenaanbod in een divers literair landschap. Het is een uitdaging om naast bestsellers ook waardevolle publicaties die een kleiner publiek bereiken op de markt te brengen. Literatuur Vlaanderen zal vanaf 2021 die steun opnieuw bieden in de vorm van productiesubsidies. Die zijn in eerste instantie bedoeld voor kwaliteitsuitgaven met een beperkt verkooppotentieel die marktcorrigerende hulp kunnen gebruiken. Een productiesubsidie maakt het ook mogelijk om de verkoopprijs te drukken en zo een grote(re) verspreiding van de uitgave mogelijk te maken.

In 2020 kampte Literatuur Vlaanderen met een financiële uitdaging en besliste om verschillende regelingen, waaronder die van productiesteun voor uitgevers, on hold te zetten. In 2021 start Literatuur Vlaanderen deze subsidieregeling opnieuw op. Het subsidiereglement wordt met enkele wijzigingen overgenomen van 2019.

Wat verandert?

  • De maximale productiesubsidie wordt opgetrokken naar 6.000 euro.
  • Ook (jeugd)romans komen nu in aanmerking.
  • De productiesubsidie kan worden aangevraagd door uitgevers met een vestigingsplaats in België voor een Nederlandstalige publicatie.
  • Behalve de directe productiekosten, kunnen uitgevers ook kosten indienen voor redactie en promotie.
  • Bij het beoordelen van de aanvragen gaat bijzondere aandacht naar de manier waarop de geplande publicatie bijdraagt aan een breed, rijk en divers literair landschap.
  • Voor de beoordeling doet Literatuur Vlaanderen een beroep op externe adviescommissies. Het genre van de geplande publicatie bepaalt welke adviescommissie(s) je dossier zal (zullen) beoordelen.

Dit jaar is een overgangsjaar. In de loop van 2021 bevraagt het team van Literatuur Vlaanderen alle uitgeverijen om vast te stellen waar de noden liggen, om in 2022 een vernieuwd en breder reglement voor steun aan uitgevers klaar te hebben.

Deadlines 

De deadlines zijn:

  • 1 maart 2021: voor publicaties die verschijnen na 15 mei 2021
  • 1 september 2021: voor publicaties die verschijnen na 15 november 2021