"Met elkaar in gesprek gaan was verrijkend"

Over Literatuur Vlaanderen 02 december 2022

Voor het eerst organiseerden de Vlaamse Auteursvereniging en Literatuur Vlaanderen op 17 november een ontmoeting tussen auteurs en commissieleden over de werkbeurzen. 

Los van wat er gezegd werd, was iedereen het erover eens: met elkaar in gesprek gaan was verrijkend. Dat dat in alle openheid kon, dat zowel auteurs als commissieleden zich voor elkaar openstelden, dat ervoer iedereen als heel positief. Dat is alvast het eerste to-dopunt dat we meenemen: dit moeten we vaker doen.

Ontmoeting tussen auteurs en commissieleden over de werkbeurzen

Actiepunten

Literatuur Vlaanderen en de VAV blijven daarnaast met elkaar op beleidsniveau praten. We plannen om binnenkort samen om de tafel te zitten om alle feedback die we kregen tijdens onze gespreksavond te bespreken, en in acties om te zetten.

Voor de rondetafelgesprekken bepaalden we samen drie onderwerpen: communicatie tussen auteurs en commissieleden, de rol van poëtica’s en het modern schrijverschap of de ‘literaire persoonlijkheid’. Van daaruit ging het vaak een heel andere kant uit, heel wat andere onderwerpen kwamen ter sprake. De collega's van Literatuur Vlaanderen maakten een verslag van wat aan de verschillende tafels werd gezegd. Daarin proberen ze de belangrijkste inzichten, vragen, verzuchtingen en tips samen te vatten.