Leesoffensief schakelt versnelling hoger met boekenpakketten

In de kijker 08 december 2022

De campagne Vrienden voor het lezen - samen voor een Leesoffensief heeft een duidelijke ambitie: een grote leessprong bij kinderen en jongeren in Vlaanderen. Onder meer het gloednieuwe Leesfonds verspreidt gratis boekenpakketten bij kinderen en jongeren in heel Vlaanderen. Daarnaast zet de campagne aan om leesplezier te vergroten en te delen met niet-lezers en maakt van 23 april, Wereldboekendag, een groot leesfeest in Vlaanderen: de eerste Vlaanderenleestdag. Ook onze auteursresidenties in TSO en BSO, een meerjarig pilootproject, maakt onderdeel uit van de vijftig acties die een antwoord bieden op de uitdagingen waar we in Vlaanderen voor staan op het vlak van lezen. 

Elk kind een boek

Elk kind een boek

Leesfonds, een nieuwe organisatie in de schoot van Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL), schenkt gratis boekenpakketten aan jeugdbewegingen, jeugdhuizen, wijkorganisaties, ziekenhuizen, crèches en alle andere plekken waar kinderen en jongeren komen. Elk boekenpakket wordt op maat samengesteld in functie van de leeftijdsgroep, het aantal jongeren en eventueel de thema’s die de organisaties bespelen. Leesfonds helpt ook met aangepaste boekenlijsten, geeft tips over leesbevordering en brengt geïnteresseerde organisaties in contact met leesbevorderingsexperts.

André Vandorpe Coördinator Leesfonds KANTL
©

KANTL

Kinderen die boeken lezen, verbeteren fors hun onderwijskansen, de kansen voor hun latere loopbaan, hun kennis, hun woordenschat, hun empathie. Boeken lezen is conditietraining voor hun hersenen, hun mensenkennis, hun concentratievermogen.

Leesfondscoördinator André Vandorpe

De Vlaamse Regering heeft 175.000 euro vrijgemaakt voor de opstart en de doelgerichte uitbouw van Leesfonds, dat ook goede doelfondsen kan aantrekken. “Met de structurele steun van donateurs en sponsors willen we op een doordachte manier en dus ook op lange termijn vooral kansarme kinderen en jongeren nieuwe, boeiende terreinen laten verkennen”, zegt Leesfondscoördinator André Vandorpe. “Kinderen die boeken lezen, verbeteren fors hun onderwijskansen, de kansen voor hun latere loopbaan, hun kennis, hun woordenschat, hun empathie. Boeken lezen is conditietraining voor hun hersenen, hun mensenkennis, hun concentratievermogen”.