Naar een nieuwe Boekenbeurs

Nog tot dinsdag 30 maart 2021 om middernacht kunnen geïnteresseerden zich melden als kandidaat om de Antwerpse Boekenbeurs over te nemen. Dat is voor het BoekenOverleg de aanleiding om een eerste advies te presenteren over het voortbestaan van de Boekenbeurs.

Het BoekenOverleg, dat de gezamenlijke belangen van de boeken- en letterensector behartigt, presenteert in dit advies een eerste schets van een Boekenbeurs 2.0: een landelijk evenement moet zowel het economische als het maatschappelijke belang van het boek versterken.

Boek.be en Groep Algemene Uitgevers (GAU) maken ook deel uit van het Boekenoverleg. Deze leden waren echter in het geheel niet betrokken bij de totstandkoming van dit advies. Gezien de lopende juridische procedure onthield hun vertegenwoordiger zich consequent van de besprekingen en redactie van de tekst.