Vlaamse regering investeert fors in literatuur

Over Literatuur Vlaanderen 20 oktober 2020

De Vlaamse regering investeert de komende vijf jaar fundamenteel in de ondersteuning van Vlaamse literatuur. Vanaf 2021 voegt ze 1,6 miljoen euro toe aan de jaarlijkse dotatie van Literatuur Vlaanderen. Dat brengt de totale dotatie in 2021 op 8,75 miljoen euro. Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon: ‘De kracht van literatuur mag niet worden onderschat. Alles vertrekt van inspirerende teksten en verhalen. Een doeltreffend en duurzaam leesbevorderingsbeleid maakt Vlaanderen als gemeenschap sterker. Door ook te investeren in internationale uitstraling, innovatie en talent stimuleren we de Vlaamse literatuur van vandaag en morgen.’

De kracht van literatuur mag niet worden onderschat. Alles vertrekt van inspirerende teksten en verhalen.

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon

In de komende maand leggen Literatuur Vlaanderen en minister Jambon de laatste hand aan een vijfjarige beheersovereenkomst. Die zal voortbouwen op de Aanzet tot meerjarenplan 2021-2025, die Literatuur Vlaanderen eind juni aan minister Jambon bezorgde. De organisatie legde een doortimmerd plan voor, gedragen door de hele sector. Dat de vooropgestelde plannen, dankzij de forse investering van de Vlaamse regering, kunnen worden uitgevoerd, is een serieuze opsteker en erkenning voor de Vlaamse letterensector.

In haar plan tekende Literatuur Vlaanderen een ambitieuze toekomst voor het letterenveld in Vlaanderen. Een toekomst die de weg vrijmaakt voor een grotere impact van boeken en verhalen op het sociaal en cultureel kapitaal van onze samenleving.

Brainstorm Literatuur Vlaanderen

Sfeerbeeld brainstorm Literatuur Vlaanderen in januari 2020: hier werd met de sector de basis voor het meerjarenplan gelegd.

©

Bob Van Mol

De organisatie pleit voor beter, diverser en breder. Voor een internationale promotie van literatuur waarbij Literatuur Vlaanderen als volwaardige partner naast Nederland kan staan; voor een actieplan leesbevordering gedragen door Cultuur én Onderwijs, Welzijn en Innovatie; voor de ontwikkeling van beloftevol talent én voor de ondersteuning van auteurs die al wat verder staan in hun carrière; voor literatuur binnen én buiten het boek; voor een inclusieve reflex die gaandeweg vanzelfsprekend kan worden en voor een financieel gezond literair middenveld dat deze uitdagingen mee kan aanpakken.

Het team en bestuur van Literatuur Vlaanderen zijn opgetogen dat de Vlaamse regering de volledige meervraag uit haar aanzet tot meerjarenplan honoreert. Op een moment dat het meer dan ooit nodig is, kan de organisatie daardoor een verschil maken. Niet alleen voor auteurs, vertalers en organisaties. Vanuit haar marktaanvullende en -corrigerende rol krijgt Literatuur Vlaanderen hierdoor genoeg slagkracht om een flankerend beleid te voeren dat het boekenvak zal versterken.