Slow Writing Lab VII van start

Talent ontwikkelen 26 januari 2022

In 2021 namen via Literatuur Vlaanderen voor het eerst twee auteurs uit Vlaanderen deel aan het Slow Writing Lab, een project waarin een select aantal jonge auteurs hun talent op creatief en professioneel gebied kan ontwikkelen. Op 22 januari 2022 ging de zevende editie van het Lab van start. Dit keer nemen drie talenten uit Vlaanderen deel aan het eenjarige traject: Betül Sefika Özdemir, Sam Hoeck en David Huyghe. De instap in het van oorsprong Nederlandse Slow Writing Lab sluit aan bij het meest recente meerjarenplan van Literatuur Vlaanderen, waarin talentontwikkeling als speerpunt benoemd wordt voor de beleidsperiode 2021-2025.

Sam Hoeck, David Huyghe en Betül Sefika Özdemir

De drie Vlaamse deelnemers van 2022: Sam Hoeck, David Huyghe en Betül Sefika Özdemir

©

Jannes Van den Wauwer, Kevin De Borger, Marianne Hommersom

Slow Writing Lab?

Sinds 2015 organiseert het Nederlands Letterenfonds, samen met Nederlandse hogere kunstopleidingen en literaire organisaties, jaarlijks het Slow Writing Lab. Dit eenjarig traject biedt een select aantal jonge schrijvers een omgeving waarin ze zich op allerlei manieren verder kunnen ontwikkelen en wil op die manier de kloof tussen het hogere kunstonderwijs en de beroepspraktijk verkleinen. Aan de voorgaande zes edities van Slow Writing Lab namen al een vijftigtal auteurs deel.

Zevende editie

Vanaf januari 2022 werken elf auteurs een jaar lang intensief aan een persoonlijk creatief onderzoek. Ze worden daarbij begeleid door Michiel Koelink (hoofd van de Master Kunsteducatie Noord en docent aan de master MADTech van de Academie Minerva in Groningen), het Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen en de betrokken partners. Sinds vorig jaar worden alle deelnemers ook individueel begeleid door een coach: Ditteke Mensink, Nienke Eijsink of Marthe Zeevenhooven.

Het Lab bestaat verder uit maandelijkse plenaire (werk)bijeenkomsten en masterclasses, en is ingericht als een ‘vrije master’: de deelnemers kiezen zelf hun onderwerp of thema, en stellen een eigen programma samen onder begeleiding van een individuele coach en experts bij hun specifieke ontwikkeltrajecten.

Selectie

De hogeschoolopleidingen Creative Writing van ArtEZ, Beeld en Taal van de Gerrit Rietveld Academie en Writing for Performance van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht selecteerden op uitnodiging van het Nederlands Letterenfonds ieder twee schrijftalenten uit hun alumnipool voor het talentontwikkelingstraject. Ook de literaire organisaties Poetry Circle Nowhere en El Hizjra droegen samen drie namen voor.

Voor de zevende editie zette Literatuur Vlaanderen een samenwerking op met twee opleidingen uit Vlaanderen. De afdeling Woordkunst van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de afdeling Schrijven van het Brusselse RITCS vaardigden elk een oud-student af naar het Slow Writing Lab en bieden via hun docenten Lara Taveirne (Conservatorium) en Gaea Schoeters (RITCS) mee begeleiding aan. In samenspraak met Vlaams-Nederlands huis deBuren selecteerde Literatuur Vlaanderen ook Betül Sefika.

De drie deelnemers uit Vlaanderen   

Betül Sefika

Betül Sefika

©

Marianne Hommersom

Betül Sefika (1995) is beeldend kunstenaar en schrijver. In haar werk zoekt ze voornamelijk wat aan- en afwezigheid kan betekenen in tekst en beeld. Daarvoor werkt ze met fragmenten, in kleine schaal, in halftransparantie. Af en toe zet ze een slot op haar taal en beelden dat de toeschouwer in ruil voor intimiteit kan ontgrendelen. Harde leegtes worden met gevoeligheid omkaderd. Haar werk heeft voornamelijk de vorm van tekenkunst en print, met af en toe wat sculpturale elementen. Haar poëzie en beeldend werk verscheen in DW B, Kluger Hans, Deus Ex Machina en rekto:verso, waar ze in de redactie zit. Voor Tim magazine schreef en ontwierp ze horoscopen. In 2020 werd Betül geselecteerd voor de schrijfresidentie van deBuren.

Sam Hoeck

Sam Hoeck

©

Jannes Van den Wauwer

Sam Hoeck (1995) studeerde Wijsbegeerte aan de universiteit van Antwerpen en Schrijven aan het RITCS in Brussel. Ze droeg meermaals haar teksten voor op verscheidene podia, waaronder het Felix Poetry Festival en ‘Nuff Said. Ze won de txt-on-stage wedstrijd Naft voor Woord, waardoor ze publiceerde in Kluger Hans, DW B en CUISINE: een literair tijdschrift dat quiche eindelijk opvoert als een relevant literair thema.

David Huyghe

David Huyghe

©

Kevin De Borger

David Huyghe (1994) houdt van mystiek, zoete popcorn en dromedarissen in de sneeuw. Hij verzamelt zachte, surrealistische waarheden, droomt van verbinding en duikt graag in het duister. Al van jongs af aan schrijft hij verhalen en poëzie. Hij haalde een master Vergelijkende Moderne Letterkunde aan de Universiteit Gent en een master Woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Zijn teksten verschenen onder andere in Zink, Kluger Hans en DW B. Het leven als woordkunstenaar bewandelt hij nog als een ontdekkingsreiziger, het liefst traag en mijmerend.