Schrijf je in voor de Literaire Vertaaldagen

Talent ontwikkelen 24 september 2019

De eenentwintigste Literaire Vertaaldagen vinden plaats op 13 en 14 december 2019 in Amsterdam in de Rode Hoed en het Montessori Lyceum. Deze jaarlijkse tweedaagse is gericht op literair vertalers of op wie van literair vertalen hun beroep willen maken. Het thema van dit jaar - 'Vertalen en muziek - het dienen van twee muzen’ - belooft veel interessante sprekers en inzichten. Op tijd inschrijven is de boodschap!

Publiek op de Vertaaldagen
©

Victor Schiferli

13 december: symposium

Tijdens de symposiumdag komen heel diverse thema's aan bod, zoals het vertalen en opvoeren van liedteksten, de muzikaliteit van poëzie en prozateksten vertalen, het vertolken van muziek in gebarentaal en de link tussen taal en muziek in het algemeen.

Sprekers zijn hispanist, literair vertaler en muziekrecensent Maarten Steenmeijer, veelzijdig proza- en poëzievertaler David Colmer, literair vertaler, pianist en musicalorkestleider Lodewijk Busscher, Jacques Brel-vertalers Geert Van Istendael en Koen Stassijns, literair vertaalster en operazangeres Lette Vos, germaniste en Thomas Bernhard-specialiste Barbara Mariacher en gebarentolk Mirjam Stolk, bekend van het Eurovisie Songfestival 2019.

14 december: workshops 

Zoals steeds vinden op zaterdag 14 december vertaalateliers plaats uit het Frans, Duits, Engels, Italiaans en Spaans en in het Frans, Duits en Engels. Daarnaast kun je je inschrijven voor de workshops ‘Hoe verkoop ik mijn werk (en een beetje mijzelf)’, ‘Verschuivende opvattingen over beladen termen’ en ‘Vertalen zonder regels? Over het vertalen van beeld’.

De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Vertalershuis Amsterdam/Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Auteursbond. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

Inschrijven?

  • Je betaalt 35 euro per dag. 
  • Voor de symposiumdag kun je je inschrijven tot en met 8 december.
  • Voor de workshops kun je je tot en met 13 oktober aanmelden.