Nieuwe subsidieronde voor literaire tijdschriften

Over Literatuur Vlaanderen 28 juni 2021

Literaire tijdschriften kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor de meerjarige periode 2022-2025. De publicatie van het reglement voor deze periode komt er na evaluatiegesprekken eerder dit jaar. In het najaar zal Literatuur Vlaanderen ook de procedure voor tussentijdse opvolging onder de loep nemen.

In gesprek

In het voorjaar van 2021 ging Literatuur Vlaanderen in gesprek met de literaire tijdschriften die op dit moment ondersteund worden en met de adviescommissie literaire tijdschriften. Uit de evaluatie van het vorige subsidiereglement bleek dat de grote lijnen van het reglement door zowel de tijdschriften als de adviescommissie nog steeds onderschreven worden.

De opvolgingsprocedure is daarentegen wel aan verbetering toe: de tijdschriftenredacties en de commissieleden moeten elkaar elk jaar op de hoogte houden over de werking en dat zorgt op dit moment voor een hoge werklast bij beide partijen. Literatuur Vlaanderen gaat in het najaar aan de slag om de procedure waar dat kan te vereenvoudigen.

De leukste verrassing van de gesprekkenreeks bleek echter niet de evaluatie van het reglement en de jaarlijkse opvolging, maar wel de open en hartelijke dialoog tussen redactie- en commissieleden. Beide groepen leerden elkaars werking beter kennen. Dat zorgt voor meer begrip, wat de samenwerking voor een sterker tijdschriftenveld alleen maar kan verbeteren.

Nieuw reglement

Op onze website kun je vanaf nu het nieuwe reglement 2022-2025 voor literaire tijdschriften terugvinden, net als de nodige aanvraagformulieren. Literaire tijdschriften kunnen voor hun werking een subsidie van maximaal 40.000 euro per jaar ontvangen. Dat bedrag is in de eerste plaats bedoeld voor auteurshonoraria, maar kan ook gebruikt worden om de redactie te vergoeden of promotie- en beheerskosten te betalen.

Literatuur Vlaanderen ondersteunt waardevolle en kwaliteitsvolle tijdschriften waarin literatuur centraal staat. Ben je benieuwd welke tijdschriften eerder al subsidie ontvingen? Hier kun je zoeken en bladeren door de beslissingen van de vorige jaren. Wil je weten of jouw tijdschrift in aanmerking komt of heb je vragen bij het samenstellen van je dossier? Neem dan zeker contact op!