Masterclass inclusief personeelsbeleid

Talent ontwikkelen 19 februari 2024

Hoe voer je een inclusief personeelsbeleid? Je leert het tijdens een masterclass van Elk verhaal telt in samenwerking met LEVL.

Een inclusief personeelsbeleid erkent dat we niet allemaal hetzelfde uitgangspunt hebben en dat we tegen andere barrières aanlopen. Het vergt een langetermijnaanpak die door de hele organisatie wordt gedragen.

Elk verhaal telt

Elk verhaal telt brengt literaire makers, uitgevers, bibliotheekmedewerkers, boekhandelaren, leesbevorderaars, literair organisatoren en vele andere professionals samen om hun ervaringen over inclusie in de sector met elkaar te delen. 

Op 30 november 2023 vond ‘Samen naar meer impact’ plaats, een sectorbreed netwerkmoment rond inclusie. Literaire makers en diverse professionals uit het vak deelden zowel hun vragen als ervaringen over inclusie in de sector met elkaar. Niet zomaar in het wilde weg, maar tijdens vooraf geplande een-op-eengesprekken. Wie ervaring had met een bepaald thema werd gekoppeld aan iemand die net op dat thema vastliep, en omgekeerd.

Die een-op-eengesprekken zijn het startpunt van enkele leertrajecten op maat van verschillende spelers uit de boekensector. Zo blijkt er een grote nood te zijn aan een traject over een inclusief personeelsbeleid. Daarom lanceren we nu een masterclass over dat onderwerp.

©

Bob Van Mol

Wat houdt de masterclass voor een inclusief personeelsbeleid in?

Onder begeleiding van LEVL detecteer je welke stappen jouw organisatie kan zetten, hoe je die acties kunt koppelen aan je bestaande personeelsbeleid, hoe je jouw huidige werking inclusiever kunt maken en hoe je dat allemaal op een haalbare tijdslijn zet. Als deelnemer ga je naar huis met een zelfgemaakt actieplan dat je kunt uitrollen in je organisatie.

Wie kan deelnemen?

Deze masterclass richt zich tot alle organisaties in de literaire sector die meer willen doen dan eenmalige of op zichzelf staande acties rond inclusie. Of je nu een grote of kleine organisatie bent, een bibliotheek, een uitgeverij, een productiehuis … Ongeacht of je al een uitgewerkt diversiteitsbeleid hebt of niet.

In totaal kunnen 10 organisaties deelnemen. Bij voorkeur nemen er per organisatie twee medewerkers deel, zodat er voldoende draagkracht is binnen de organisatie. Het best is er zeker één HR-medewerker bij.

©

Bob Van Mol

Timing en stappenplan

De masterclass bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Individueel kennismakingsgesprek tussen LEVL en elke deelnemende organisatie. 
  • Drie groepssessies van telkens drie uur in het voorjaar van 2024 waarbij het aanreiken van expertise en leren van en met elkaar centraal staan. De data worden in overleg bepaald nadat alle organisaties geselecteerd zijn. De sessies vinden plaats in Hotel Dumont (Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen).
  • Elke organisatie werkt tijdens en tussen de sessies enkele haalbare doelen uit en kan daarvoor een beroep doen op één tussentijdse coaching van 1 uur. 

Wat kost het?

De kostprijs van de masterclass wordt bepaald op basis van het statuut van je organisatie. Voor organisaties met een winstoogmerk en structureel gesubsidieerde organisaties kost de masterclass 500 euro per organisatie. Andere organisaties zonder structurele inkomsten betalen 100 euro per organisatie en kunnen rekenen op een terugbetaling van de vervoersonkosten. Ligt de minimumprijs te hoog? Neem dan contact op met contact@elkverhaaltelt.be en dan zoeken we een oplossing.

Ben je geïnteresseerd? Stel je dan kandidaat voor 1 maart. In de week van 4 maart laten we weten welke organisaties geselecteerd zijn. Die selectie gebeurt door leden van de werkgroep van Elk verhaal telt.

Als jouw organisatie geselecteerd wordt, neemt trajectbegeleider Uwi Van Hauwermeiren van LEVL contact met je op voor een kennismakingsgesprek. De data van de sessies worden gekozen in overleg met de verschillende deelnemers en de trajectbegeleider. De eerste sessie zal kort na de paasvakantie plaatsvinden. Tussen de verschillende sessies zitten minimaal twee weken en maximaal een maand.

©

Bob Van Mol