Jaarverslag: dit was 2019

Over Literatuur Vlaanderen 23 april 2020

Zoals elk jaar staat Literatuur Vlaanderen graag even stil om terug te blikken op het voorbije jaar in haar jaarverslag. Dat ziet er dit jaar anders uit dan anders en dat heeft natuurlijk alles te maken met onze nieuwe huisstijl. Je leest er zoals steeds alles over de projecten, subsidies, engagementen en ambities van Literatuur Vlaanderen in het afgelopen jaar. Maar nog nooit was ons jaarverslag zo helder, overzichtelijk én persoonlijk. Want alle medewerkers van ons team laten even in hun kaarten kijken.

Scharnierjaar

2019 was een scharnierjaar. Het Vlaams Fonds voor de Letteren werd Literatuur Vlaanderen. We namen afscheid van directeur Koen Van Bockstal, en verwelkomden Paul Hermans. Literatuur Vlaanderen investeerde nog meer dan vorige jaren in de financiële ondersteuning van auteurs, illustratoren en vertalers. Ze steunde meer auteurslezingen en meer vertalingen uit het Nederlands dan ooit. Onder de noemer Flirt Flamand zette ze Vlaamse literatuur in de kijker op de Brusselse boekenbeurs. Van Creative Europe en de Europese Unie kregen we groen licht om samen met vijf andere organisaties Every Story Matters op de rails te zetten, een project over inclusieve kinderboeken in Europa.

Uitdagingen en keuzes

Het voorbije jaar bracht ook budgettaire uitdagingen en zette ons voor moeilijke keuzes. Dat had onder meer een invloed op de internationale promotie van Vlaamse literatuur en op de subsidies voor auteurslezingen.

Ambitieus als we zijn kijken we ook al even vooruit naar 2020: voor de zomer leggen we een aanzet voor een meerjarenplan op tafel bij minister-president Jan Jambon. Een plan voor de komende vijf jaar waarin we zullen pleiten voor ‘meer voor meer’. Meer voor beter, diverser, breder en verder. 

Wat mag je verwachten?

  • Een frisse look en een duidelijke rode draad: de vier slagzinnen die samenvatten waar Literatuur Vlaanderen voor staat. 
  • Cijfers én context: dit jaar geen overzichtstabellen meer (die vind je bij de toegekende steun), maar wel duidelijke infografieken. In één oogopslag kun je bijvoorbeeld zien waar auteurs met steun van Literatuur Vlaanderen naartoe reisden om hun vertaalde werk te promoten.
  • Ons team aan het woord: alle medewerkers van Literatuur Vlaanderen lichten er iets uit waarop ze extra trots zijn.