Innovatiemechanisme: hoe je subsidie verantwoorden?

In de kijker 10 december 2021

Zoals veel auteurs - en andere cultuurprofessionals - vroeg je dit najaar misschien een eenmalige subsidie aan in het kader van het Innovatiemechanisme van de Vlaamse overheid. Uiterlijk op 1 maart 2022 moet je verantwoording klaar zijn. Waar moet je rekening mee houden?

Facturen: gedateerd in 2021

Een belangrijke voorwaarde om je toegekende subsidie te mogen houden, is dat je kosten inbrengt die gemaakt werden of worden in 2021. Met andere woorden: je kunt enkel facturen inbrengen die gedateerd zijn in 2021. De redenering hierachter is dat het Innovatiemechanisme werd gelanceerd in 2020 om de aanhoudende impact van Covid-19 in het perspectief van 2021 te overbruggen. De financiële middelen die hiervoor werden verkregen, hebben daarom een geldigheidstermijn tot eind 2021. 

Welke kosten inbrengen? 

Je kunt twee soorten kosten inbrengen:

  • Diensten met betrekking tot businessmodel innovatie: verantwoording aan de hand van facturen tot eind 2021.
  • Tijdsbesteding met betrekking tot businessmodel: verantwoording aan de hand van een kostenberekening (ook hier tot eind 2021).

Het reglement stelt dat de subsidie kan worden teruggevorderd worden als deze verantwoording ontbreekt. In de FAQ van het departement CJM lees je alles over de voorwaarden, verantwoording en kosteninbreng.

Vragen?

Meer informatie over het indienen van je verantwoording vind je in de FAQ van het departement CJM. Hierboven beschrijven we wat staat in de artikels 2.9, 2.10, 3 en 4.

Blijf je ook na het lezen van dit document met vragen zitten? Dan neem je best telefonisch contact op via het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid. Je kunt hen ook een mail sturen via het contactformulier