Geen uitreiking Prijs der Nederlandse Letteren dit jaar

In de kijker 12 augustus 2021

De uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren 2021, die is toegekend aan Astrid H. Roemer, gaat niet door. Dat heeft het Comité van Ministers van de Taalunie beslist, in samenspraak met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds.

De Prijs der Nederlandse Letteren is de meest prestigieuze literaire prijs in het Nederlandse taalgebied en onderscheidt auteurs van belangrijke, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundige werken. De prijs wordt eens per drie jaar toegekend aan een auteur van wie het oeuvre een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. Astrid H. Roemer is de eerste auteur uit Suriname die bekroond wordt met deze prijs. Zij zou hem in oktober ontvangen uit handen van Koning Filip.

Naar aanleiding van de recente standpunten en uitspraken van mevrouw Roemer werd echter beslist dat een feestelijke prijsuitreiking niet op zijn plaats is. De auteur krijgt de prijs wel, maar de huldiging wordt geschrapt.

Het Comité van Ministers van de Taalunie reageert als volgt: "Wij nemen stellig afstand van de standpunten en uitspraken van mevrouw Roemer. Daarom hebben wij gezamenlijk besloten, in samenspraak met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds, dat wij het niet passend vinden om de prijsuitreiking door te laten gaan. De Prijs der Nederlandse Letteren 2021 is officieel toegekend aan mevrouw Roemer met oordeel van een onafhankelijke jury. De prijs wordt toegekend voor het gehele oeuvre van een schrijver in de genres poëzie, proza en/of drama. Persoonlijke standpunten van auteurs worden niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van hun oeuvre. Wij vinden de uitspraken van mevrouw Roemer dermate ongepast dat het door laten gaan van een feestelijke prijsuitreiking niet op zijn plaats is."