Ambitieuze plannen voor een bloeiende letterensector

Over Literatuur Vlaanderen 17 juni 2020

Het is zo ver: Literatuur Vlaanderen heeft een aanzet tot meerjarenplan 2021-2025 klaar. Met de nodige trots, en heel veel zin om erin te vliegen, stellen we dat aan je voor.

Om tot een doortimmerd plan te komen lichtte het team van Literatuur Vlaanderen eerst haar eigen werking van a tot z door. We onderzochten wat beter kan, waar onze aanpak diverser moet zijn en waar we breder op moeten inzetten.

Brainstorm meerjarenplan

Brainstorm meerjarenplan januari 2020

©

Bob Van Mol

We toetsten onze ideeën, opvattingen en bedenkingen af bij de letteren- en boekensector. Die nodigden we uit voor een gezamenlijke brainstorm eind januari 2020. Nadien organiseerden we met spelers uit het veld (ook uit Nederland) nog enkele focussessies over beleidslijnen die in deze tekst naar voren worden geschoven. We keken ook over andere grenzen en vroegen input aan partners in andere culturele sectoren. Daarnaast voerden we individuele gesprekken met tal van organisaties om te polsen naar de noden en prioriteiten voor hun werking en bij hun achterban.

Het resultaat is een plan, gedragen door de hele sector, voor een ambitieuze toekomst voor het letterenveld in Vlaanderen.

Aanzet meerjarenplan 2021-2025

Een plan waarin we pleiten voor beter, diverser en breder. Niet roekeloos en in alle richtingen, maar weloverwogen en met een duidelijke focus. Voor een internationale promotie van literatuur waarbij Literatuur Vlaanderen als volwaardige partner naast het Nederlands Letterenfonds kan staan; voor een actieplan leesbevordering gedragen door Cultuur én Onderwijs, Welzijn en Innovatie; voor de ontwikkeling van beloftevol talent én voor de ondersteuning van auteurs die al wat verder staan in hun carrière; voor literatuur binnen én buiten het boek; voor een inclusieve reflex die gaandeweg vanzelfsprekend kan worden en voor een financieel gezond literair middenveld dat de zonet benoemde uitdagingen mee kan aanpakken.

Brainstorm meerjarenplan
©

Bob Van Mol

Op een moment dat de hele culturele sector bloedt, is het niet makkelijk om extra middelen te vragen voor nieuw beleid. Maar het is nodig om de komende vijf jaar een gezond literair veld verder te laten bloeien.

We hopen dat dit plan de basis kan zijn van een ambitieuze vijfjarige beheersovereenkomst voor Literatuur Vlaanderen en bij uitbreiding voor de literaire sector. Daarbij rekenen we op de veerkracht van onze maatschappij, die op bepaalde vlakken wellicht sterker zal zijn dan ooit.