Met LEES! naar een nieuwe Boekenbeurs

Tot einde maart 2021 konden geïnteresseerden zich melden als kandidaat om de Antwerpse Boekenbeurs over te nemen. Dat was voor het BoekenOverleg de aanleiding om aan minister Jambon op 29 maart 2021 een eerste advies te presenteren over het voortbestaan van de Boekenbeurs. Het BoekenOverleg, dat de gezamenlijke belangen van de boeken- en letterensector behartigt, presenteerde in dit advies een eerste schets van een Boekenbeurs 2.0: een landelijk evenement dat zowel het economische als het maatschappelijke belang van het boek moet versterken

Meer dan alleen een commercieel belang

Het BoekenOverleg legde de nadruk op de noodzakelijke vernieuwing en verbreding. Daarnaast benadrukte het dat ‘de Boekenbeurs alleen succesvol kan zijn als zij gedragen wordt door het hele boekenvak. Een boek vertegenwoordigt meer dan alleen een commercieel belang. De Boekenbeurs is idealiter een feest waarop boeken en hun auteurs centraal staan en waarop de ontmoeting tussen verhalen en lezers wordt gestimuleerd. Tegelijkertijd zijn we van mening dat de Boekenbeurs georganiseerd moet worden door de commerciële spelers in het boekenvak. Zonder degenen die het boek uitgeven en verkopen is de Boekenbeurs niet mogelijk’.

De Boekenbeurs is idealiter een feest waarop boeken en hun auteurs centraal staan en waarop de ontmoeting tussen verhalen en lezers wordt gestimuleerd.

Het Boekenoverleg

Organisatoren rond de tafel

Geconfronteerd met verschillende initiatieven, namelijk Boektopia in Kortrijk en LEES! in Antwerpen, probeerde het BoekenOverleg vanaf september 2021 de verschillende organisatoren samen te brengen om na te denken over een gemeenschappelijke inhoudelijke, communicatieve en organisatorische sokkel voor 2022, zodat het volledige boekenvak in een bepaalde periode geconcentreerde aandacht kan krijgen.

Vanaf december 2021 werden de betrokken spelers, na een uitgebreide verkenningsronde en talloze bilaterale gesprekken, opnieuw uitgenodigd voor een rondetafelgesprek op 16 februari 2022. De economische spelers Boekhandels Vlaanderen en LEES! reageerden positief. Boektopia en de Groep Algemene Uitgevers (GAU) verkozen opnieuw niet aanwezig te zijn. De organisatie van LEES! heeft daarnaast meermaals gesprekken geïnitieerd met zowel de economische als non-profitspelers om tot sterke samenwerkingsverbanden te komen.

Slamdichter Esohe Weyden op de Boekenbeurs

SLAMDICHTER ESOHE WEYDEN OP BOEKENBEURS 2019 LAAT JONGE LEZERS ZELF DICHTEN 

©

Bob Van Mol

Leesbevordering en innovatie met LEES!

Op 7 maart 2022 maakte LEES! Het boekenfestival bekend dat zij tijdens de herfstvakantie, van 27 oktober tot en met 6 november 2022, een ‘volwaardige’ editie zullen organiseren in Antwerp Expo. De initiatiefnemers willen een festival ‘op maat van de lezer en met een centrale rol voor de auteur’ en dat het evenement ‘openstaat voor alle uitgeverijen en boekhandels die samen willen werken’. LEES! wil volop ruimte bieden aan het flankerende literaire beleid dat het BoekenOverleg uitdraagt, waarbij het cruciale leesbevorderingsbeleid en creatieve innovatie binnen het boekenvak op de eerste plaats komen. De organisatie gaf in het persbericht ook aan dat ‘het BoekenOverleg een betekenisvolle rol in de realisatie van deze editie’ krijgt, ‘in lijn met het eerder uitgebrachte advies door dit platform’.

Besluit 

Omdat deze doelstellingen rekening houden met de uitgangspunten en de aanbevelingen uit het eerste advies van 29 maart 2021, heeft het BoekenOverleg besloten om mee te werken aan LEES! met het uitdrukkelijke doel om de samenwerking tussen de verschillende initiatieven te bevorderen. Zo kunnen we inderdaad uitkijken naar een Boekenbeurs 2.0, die door het hele boekenvak gedragen wordt en blijk geeft van een innovatieve en vernieuwende aanpak.