“Financiële ruimte voor schrijfwerk”

Luk Van Haute ontving in 2023 een werkbeurs voor non-fictie. Lees hieronder wat de beurs voor hem betekent, aan welk boek hij werkt en hoe hij zijn aanvraag heeft aangepakt.

©

Nippon Connection

“Ik heb een beurs aangevraagd voor een nieuw non-fictieboek, met als werktitel ‘Japan, een literaire reis’. Mijn vorige boek – ‘Japan, schetsen uit het leven’ – verscheen in 2019 en was gebaseerd op persoonlijke ervaringen en ontmoetingen, van waaruit ik bepaalde maatschappelijke thema’s kaderde. Ditmaal wil ik uitgaan van een gelijkaardige aanpak, maar met een specifieke focus op mijn ervaringen met de Japanse literatuur, aanvankelijk als lezer en later als vertaler. Een rode draad zijn locaties die van belang zijn voor een auteur of in het werk van een auteur. Dit project houdt dan ook meerdere reizen naar Japan in.”

Een werkbeurs stelt me niet in staat die reizen volledig te financieren en daar dient ze ook niet voor, maar ze biedt wel enige financiële ruimte om de nodige tijd aan het schrijfwerk te besteden en zorgt ervoor dat ik in die periode opdrachten voor literaire vertalingen alleen hoef te aanvaarden als ik ze echt graag wil doen en niet louter om den brode.

“Op het moment van de aanvraag had ik alleen nog maar het concept voor het boek. Het eigenlijke werk moest nog beginnen. Een deel van het plan was om in september 2023 auteurs te ontmoeten en met hen te praten over het thema van het boek, indien mogelijk op relevante locaties. Toen had ik echter nog geen idee in welke mate dat zou lukken. Ik heb me wat dat luik van het werkplan betrof dan ook noodgedwongen beperkt tot ‘mogelijke onderwerpen’. Van items die te maken hebben met overleden auteurs heb ik wel een concreet lijstje gemaakt.

Voor mijn nieuwe aanvraag in 2024 ben ik al een heel eind opgeschoten en kan ik een en ander planmatiger en concreter formuleren. Bij de toekomstige bezoeken aan Japan zal ik ook niet meer zoveel afhangen van afspraken met auteurs of andere mensen en met een vrijere agenda kunnen rondreizen. Maar hoe dan ook blijft het toeval een grote rol spelen. Voor een stuk is het materiaal voor het boek gebaseerd op informatie uit boeken en ik maak ook gebruik van eerdere ervaringen, artikelen of lezingen, maar dat wordt aangevuld met de ervaringen, ontmoetingen en gesprekken die uit de nieuwe bezoeken voortkomen, en die vallen vaak moeilijk te plannen en voorspellen.”

Durf eerlijk te zeggen: dit en dat weet ik nog niet zo goed.

“De timing van de voorbereiding van mijn aanvraag in 2023 viel min of meer samen met mijn ‘pitch’ om de uitgever te overtuigen van het idee. De feedback van de redacteur op mijn voorstel heeft zeker geholpen om de aanvraag voor de beurs verder uit te werken. Ik heb het concept ook wel afgetoetst bij een paar bekenden, maar niet het hele plan laten lezen. Ik denk dat het van belang is concreet te zijn waar mogelijk, maar indien je zelf nog niet precies weet waar je naartoe wilt of hoe je iets zult aanpakken, geen onrealistische doelen te formuleren. Niet alleen is het niet fijn voor jezelf als je achteraf moet terugkrabbelen, het kan ook een negatief effect hebben op je geloofwaardigheid bij de commissie. Durf dus eerlijk te zeggen: dit en dat weet ik nog niet zo goed.”