Een jaar vol sterke debuten

Talent ontwikkelen 12 november 2020

Literatuur Vlaanderen kent dit jaar aan maar liefst veertien debutanten een stimuleringsbeurs toe, voor in totaal 60.000 euro. Er waren meer aanvragen en toekenningen dan gewoonlijk: de afgelopen vijf jaar ontvingen gemiddeld zeven debutanten een beurs. Volgens de adviescommissies die de aanvragen in de verschillende genres beoordeelden is er sprake van een sterk jaar voor debutanten. Ze kenden een bedrag toe tussen 3.500 en 5.000 euro per auteur.

Diverse thema’s en genres

Bij de prozadebutanten gingen Anneleen Van Offel met haar debuut ‘Hier is alles veilig’ (Lebowski) en Christine Van den Hove met ‘Colombe’ (Kartonnen Dozen) met de hoogste beurzen lopen. Twee opvallend rijpe debuten, volgens de commissie: “Van Offels boek over het verlies van een Belgische (stief)moeder over haar overleden Joodse (stief)zoon weeft op ingenieuze wijze tal van grote thema’s – dood en leven, rouw, de relatie tot de ander, de drukkende herinnering aan de Shoah en een conflictueuze politieke realiteit – in elkaar. In  ‘Colombe’ weet Christine Van den Hove thema’s als vrouwenliefde en transgenders overtuigend uit te werken in een 19de-eeuwse plattelandssetting.”

Sis Matthé verrast de adviescommissie poëzie dan weer met zijn bundel ‘Persoonlijk geraakt’ (het balanseer): “Hij maakt gebruik van krachtige enjambementen, ellipsen, alliteraties en herhalingen, en weet een evenwichtige structuur aan te brengen in het geheel.”

Theaterauteur Anouk Friedli portretteert in ‘Alex Moons’ (Monty) twee vrouwen die in een leeg kantoor na sluitingstijd op een nieuwe werknemer wachten. “Een poëtische en spannende tekst, die getuigt van gevoel voor muzikaliteit en tempo. De prikkelende dialogen bieden een interessante dramaturgische ruimte en maken de tekst erg speelbaar”, aldus de commissie.

Het debuut ‘Zwerveling’ van illustrator Peter Van den Ende, over de reis van een dobberend bootje, is volgens de adviescommissie illustratie en kinder- en jeugdliteratuur “een uniek huzarenstuk dat getuigt van een indrukwekkend staaltje grafisch vakmanschap.” Ook illustrator Pieter Fannes werd beloond. Hij verbeeldt in ‘Live. Jazzconcerten op papier’ volgens de commissie op speelse wijze muzikanten en hun instrumenten, passend bij het improvisatorische karakter van jazz.

Een overzicht van alle auteurs die dit jaar een stimuleringsbeurs ontvingen vind je hier.  

Eén werkbeursreglement

Auteurs en illustratoren die bij Literatuur Vlaanderen subsidie aanvragen voor literaire creatie, doen dat vanaf 2021 allemaal via dezelfde regeling. Dan is er slechts één reglement voor werkbeurzen in plaats van vier verschillende, en dat voor alle genres: strips, non-fictie, proza, poëzie, theater, illustratie en kinder- en jeugdliteratuur. Dat is goed nieuws voor debutanten: zij kunnen vanaf één publicatie jaarlijks een werkbeurs van 2 tot 8 eenheden ontvangen, in plaats van een éénmalig bedrag voor hun debuut.