77 auteurs krijgen middelen om nieuw werk te maken

In de kijker 06 mei 2021

De eerste werkbeursronde van 2021 is achter de rug. Literatuur Vlaanderen kent in totaal € 850.500 euro toe aan 77 auteurs en illustratoren om te werken aan nieuwe projecten. Een werkbeurs bedraagt na deze eerste ronde gemiddeld € 11.045. 83% van de auteurs die een beurs aanvroegen, ontvingen een positief antwoord.

Vanaf dit jaar is er slechts één werkbeursreglement voor alle genres. Voor de werkbeurzen van 2021 zijn er bovendien voor het eerst twee momenten om een aanvraag in te dienen. De eerste – voor auteurs met 5 of meer publicaties op hun naam – is nu afgerond.  Auteurs of illustratoren met 1 tot 4 publicaties kunnen dit jaar nog een aanvraag indienen, met als deadline 1 juni.

Infografiek werkbeurzen 2021 - eerste ronde

Werkbeurzen?

Auteurs en illustratoren van non-fictie, proza, poëzie, theater en kinder- en jeugdliteratuur, stripauteurs en illustratoren kunnen een subsidie aanvragen om te werken aan hun literaire creaties. Literatuur Vlaanderen wil hen daarmee tijd en ruimte bieden om nieuw werk te maken.

Een werkbeurstoekenning wordt uitgedrukt in twee tot acht eenheden. Eén eenheid komt overeen met € 2.700, een verhoging van € 100 tegenover vorig jaar. De advisering gebeurt door de adviescommissies die gespecialiseerd zijn in het genre (of meerdere genres) waarin de auteur actief is.

Wanneer een werkbeurs wordt toegekend, betekent dat niet altijd dat het hele bedrag ook wordt uitbetaald.  Literatuur Vlaanderen werkt immers met een inkomensgrens: boven de grens van € 45.200 wordt geen subsidie betaald. Omwille van de privacy maakt Literatuur Vlaanderen enkel de toekenningen bekend.

Veerkracht troef

Ook de literaire wereld ontsnapte niet aan de gevolgen van de coronacrisis: auteurslezingen en literaire evenementen werden afgelast, auteurs zagen (een deel) van hun inkomen wegvallen, uitgeverijen kenden een moeilijke verkoop. De adviescommissies hebben in deze werkbeursronde dan ook rekening gehouden met de precaire uitgeef- en schrijfomstandigheden.

Maar er was ook weerbaarheid. Ondanks de annuleringen van voorstellingen en lezingen, waren veel auteurs en illustrators inventief en verkenden ze andere kanalen en media. Uit verschillende werkplannen bleek dat het pandemiejaar ook positieve effecten had. Zo kwam er schrijf- en illustratietijd vrij, waardoor projecten sneller werden afgerond.  

Budget voor vorming

In de komende beleidsperiode zet Literatuur Vlaanderen in op literaire innovatie en talentontwikkeling. We willen auteurs – van nieuw talent tot ervaren oeuvrebouwer – onder meer een budget ter beschikking stellen voor vorming, om zo te investeren in de eigen professionalisering en groei. Op dit moment werkt ons team hard aan de concrete plannen en instrumenten. Tegen het najaar hopen we dit concreet te maken en dan lees je daarover meer.

Gender?

Sinds 2019 houdt Literatuur Vlaanderen cijfers bij over haar subsidies voor auteurs in relatie tot het gender van de aanvrager. Deze informatie delen we met het volledige team en onze adviescommissies. Op die manier bouwen we aan meer bewustmaking voor dit thema.

In 2021 dienden voor de eerste ronde opnieuw minder vrouwen een aanvraag in dan mannen en lag de slaagkans voor mannelijke aanvragers nog steeds hoger. Toch lijkt een subtiele kentering merkbaar: de mediaan van de beurshoogte is bij zowel vrouwelijke als mannelijke aanvragers gelijk en ook de gemiddelde beurshoogtes groeiden naar elkaar toe. Een volledige analyse maken we wanneer ook de tweede aanvraagronde van 2021 is afgerond, en we dus beter kunnen vergelijken met de vorige jaren.