Unieke samenwerking

Het BoekenOverleg is een platform waarin spelers in het boeken- en letterenveld belangrijke thema’s gezamenlijk op de politieke agenda plaatsen. Dankzij deze unieke samenwerking kon de sector al veel realiseren. Maar er komen nog heel wat uitdagingen aan, waar het BoekenOverleg zich de komende jaren graag op toelegt.

Resultaten

Al meer dan tien jaar behartigt het BoekenOverleg de belangen van de sector in gesprek met de Vlaamse, federale en Europese politiek. Dat leidde onder meer tot deze concrete resultaten:

Vraag en aanbod

Het boek moet zich staande zien te houden in de economische arena, waarin vraag en aanbod de agenda bepalen. In zijn papieren, digitale of andere afgeleide verschijningsvorm bevindt het boek zich nadrukkelijk op het snijvlak tussen economische en culturele belangen. Tegelijkertijd biedt het boek een zeer belangrijke maatschappelijke, emancipatorische en sociale meerwaarde. Het boek speelt een cruciale rol in de uitdagingen rond armoedebestrijding en laaggeletterdheid en is een belangrijk instrument in de realisatie van een inclusieve samenleving.

Cultuur, Onderwijs, Economie en Welzijn

Het evenwicht tussen al deze soms moeilijk verenigbare belangen vraagt om een consequente en ambitieuze voortzetting van een geïntegreerd letteren- en boekenbeleid. Het vraagt vooral ook een ruimere financiële armslag om het uitgebreide en diverse beleidsspectrum van auteur tot lezer op een kwaliteitsvolle wijze te kunnen ondersteunen en uit te bouwen in een samenwerking tussen alle partners van het BoekenOverleg. Overleg en samenwerking tussen de beleidsdomeinen Cultuur, Onderwijs, Economie en Welzijn zijn essentieel om daarin te slagen.