Residenties

Het ontbreekt auteurs al wel eens aan de nodige tijd en ruimte om een boek in alle rust af maken. Samen met het internationaal literatuurhuis Passa Porta ontwikkelde Literatuur Vlaanderen daarom een beleid voor Vlaamse auteurs die op residentie gaan in binnen- en buitenland. Behalve een inspirerende werkplek bieden deze residenties meestal ook heel wat onvergetelijke ervaringen en kansen om auteurs van over de hele wereld te ontmoeten.

  • Als je geselecteerd wordt voor een residentie, ontvang je een dagvergoeding als tegemoetkoming voor de onkosten verbonden aan je verblijf.
  • Je krijgt ook je reiskosten vergoed. Bij een residentie naar een van Belgiës buurlanden, wordt gekozen voor het meest ecologische vervoer.
  • Na afloop van de residentie schrijf je een uitgebreid inhoudelijk verslag.

Waar naartoe?

Dit zijn de werkplekken voor 2022 in het buitenland:

Dit zijn de werkplekken voor 2022 in het binnenland:

Deze plekken voldoen aan de kwaliteiten die Passa Porta samen met Literatuur Vlaanderen optekende in het charter voor een kwaliteitsvolle residentie.

Verblijf aanvragen

Een keer per jaar sturen Passa Porta en Literatuur Vlaanderen een oproep aan auteurs om zich kandidaat te stellen voor een schrijversresidentie. Je kunt dan solliciteren voor een specifieke residentie bij een van de internationale partners van Passa Porta of voor een verblijf in eigen land.

Beoordeling

Alle aanvragen worden gelijk beoordeeld door het artistieke team van Passa Porta en het team van Literatuur Vlaanderen. Passa Porta draagt de resident ter goedkeuring voor aan de buitenlandse partners, die de uiteindelijke keuze maken.

De keuze wordt gemaakt op basis van deze criteria:

  • de aard van je project en de band ervan met de locatie;
  • de beschikbaarheid van vertalingen;
  • je nationale en internationale aanzien;
  • nominaties voor relevante literaire prijzen.

Bovendien wordt rekening gehouden met een evenwicht in genres, culturele diversiteit, enz. over alle aanvragen heen.

Deadlines

De deadline voor het aanvragen van een residentieverblijf voor 2022 is verstreken.

Vragen?

Een eerdere residentie sluit je zeker niet uit. Auteurs met een sterk dossier die niet eerder of niet recentelijk een residentieverblijf via Passa Porta opnamen, krijgen wel voorrang.

Ja, maar niet via de samenwerking met Passa Porta. Als je een geaccrediteerde literair vertaler bent, kun je een aanvraag doen om te verblijven in het Vertalershuis in Antwerpen.

Lees eerst het charter voor een kwalitatieve literaire residentie grondig door. Denk je dat jouw residentieplek voldoet aan de kwaliteitsnormen die hier genoemd worden? Neem dan contact op met Magali Bosmans van Passa Porta.