Corona-update: wij werken weer op kantoor

Coronavirus 04 juni 2020

Vanaf maandag 8 juni werkt het team van Literatuur Vlaanderen weer op kantoor. Niet iedereen zal (tegelijk) aanwezig zijn. Als je iemand wilt bereiken, gaat dat nog steeds het best via mail en niet telefonisch.

Team Literatuur Vlaanderen
©

Andy Huysmans | Bob Van Mol

Subsidie aanvragen?

Ben je van plan om een project- of stimuleringsbeurs voor vertalers aan te vragen, een stimuleringsbeurs voor auteurs of een subsidie voor een literaire of stripmanifestatie? Dan vragen we om je aanvraagdossier digitaal in te sturen, dat kan naar info@literatuurvlaanderen.be. Van de boeken ontvangen we wel graag de fysieke exemplaren per post. Hieronder en op de subsidiepagina’s vind je meer informatie per regeling. Als je een aanvraag wil indienen, stuur dan bij voorkeur een mail met in bijlage twee gebundelde pdf's. 

Stimuleringsbeurzen auteurs

  • een pdf met daarin aanvraagformulier, werkplan en eventueel aanvullende informatie of bijlagen (deze bezorgen we aan de adviescommissie);
  • een tweede pdf met informatie die alleen voor Literatuur Vlaanderen bestemd is en niet voor de commissie (contract en/of intentieverklaring).

We vragen wel om zes fysieke exemplaren van je debuut naar ons op te sturen. 

Projectbeurzen vertalers

  • een pdf met daarin aanvraagformulier, projectformulier (een per gepland project), inhoudelijke toelichting per project, fragmentvertaling, bibliografie (deze bezorgen we aan de adviescommissie);
  • een tweede pdf met informatie die alleen voor Literatuur Vlaanderen bestemd is en niet voor de commissie (vertaalcontract, 20 blz. uit de brontekst, inkomensverklaring)

Eerder dit jaar vroegen we – wegens de tijdelijke sluiting van het kantoor – om realisaties van vorige vertalingen voorlopig niet te bezorgen. Vanaf nu ontvangen we deze realisaties wel graag opnieuw in twee fysieke exemplaren.

Stimuleringsbeurzen vertalers

  • een pdf met daarin aanvraagformulier, fragmentvertaling en inhoudelijke toelichting (deze bezorgen we aan de adviescommissie);
  • een tweede pdf met informatie die alleen voor Literatuur Vlaanderen bestemd is en niet voor de commissie (vertaalcontract, 20 blz. uit de brontekst).

Debuutvertalingen in boekvorm dienen wel nog steeds in drie fysieke exemplaren opgestuurd te worden.

Literaire en stripmanifestaties

  • het aanvraagformulier;
  • een inhoudelijk luik (de vragen op het aanvraagformulier, eventueel aangevuld met extra informatie);
  • een financieel luik (de begroting);
  • eventuele bijlagen

Voor deze regeling is het niet nodig twee verschillende pdf's aan te leveren. Alles mag in één bestand gebundeld worden.