2020 was een jaar van twee snelheden

Over Literatuur Vlaanderen 23 april 2021
cover Jaarverslag Literatuur Vlaanderen 2020

Literatuur Vlaanderen heeft haar jaarverslag van 2020 klaar. Je leest er alles over de projecten, subsidies, engagementen en ambities van onze organisatie in het afgelopen jaar. Behalve feiten en cijfers nemen de medewerkers van Literatuur Vlaanderen ook zelf het woord. Je ontdekt dat wij – zelfs van thuis uit – met veel vuur onze job uitoefenen, en trots zijn op wat Literatuur Vlaanderen mee mogelijk maakt.

Toekomstplannen

2020 was het jaar dat we tijd hadden om toekomstplannen te smeden. Net vóór de wereld even stopte met draaien, hielden we een brainstorm met een honderdtal professionals uit de sector over de toekomst van het boekenvak en letterenveld. Tegen de zomer konden we een plan voorleggen aan Vlaams minister-president Jan Jambon, die liet weten dat de regering ons project voor de periode 2021-2025 volledig ondersteunde. Een serieuze opsteker voor ons team én de hele sector, zeker nu.

2020 was een jaar van vooruitblikken, maar tegelijk van snel handelen, hier en nu. Toen duidelijk werd dat er een coronanoodfonds zou komen, met ook middelen voor de literaire sector, engageerde Literatuur Vlaanderen zich meteen om een coördinerende rol te spelen. Samen met de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) tekenden we een plan uit voor de verdeling van de middelen.

Wat bijblijft, is dat alle spelers in de boekensector elkaar meer dan ooit hebben gevonden en gesteund. We beseffen meer dan ooit dat we samen sterker zijn. Dat we met z’n allen, profit en non-profit, één eenheid moeten vormen om het verschil te maken. En dat dat in crisistijden meer dan noodzakelijk is.

Team Literatuur Vlaanderen in jaarverslag 2020

Op kruissnelheid

In 2021 willen we weer op kruissnelheid komen. We werken aan nieuwe regelingen en plannen om literatuur buiten het boek te ondersteunen, talentontwikkeling te stimuleren, auteurs beter te ondersteunen op verschillende momenten in hun carrière, de sector (wij inbegrepen) inclusiever te laten denken en werken, digitalisering te promoten en steunen, leesbevordering te stimuleren over beleidsdomeinen heen enzovoort.

Enkele pagina's uit Jaarverslag 2020 van Literatuur Vlaanderen

Cijfers

Literatuur Vlaanderen investeerde in 2020 € 2.134.111,73 in de financiële ondersteuning van auteurs, illustratoren en vertalers. Dat betekent dat onze organisatie 30,6% van haar overheidsdotatie investeert in makers. Dat is een daling van 4,7% ten opzichte van 2019, te verklaren door de coronasituatie. Daarnaast vloeit ook indirect via andere organisaties nog geld naar makers, onder meer via de tijdschriften en de manifestaties.

163 auteurs dienden een aanvraag in voor een werkbeurs bij Literatuur Vlaanderen. 118 auteurs kregen een werkbeurs toegekend, goed voor in totaal € 1.110.200 of gemiddeld € 9.408 per auteur. De meeste aanvragen werden net als in 2019 gedaan in de genres illustratie en kinder- en jeugdliteratuur en non-fictie. Ook het aantal aanvragen voor meerdere genres ligt hoog.

Naast de ondersteuning via reguliere middelen keerden we in 2020 voor € 658.218 coronacompensatiesteun uit aan 439 auteurs, vertalers en illustratoren.