Kandidaat voor de auteurslijst: 8 tips

Auteurslezingen aanvraag indienen

Wanneer je een aanvraag indient om in de auteurslijst opgenomen te worden, wordt je aanvraag beoordeeld door een adviescommissie. Hoe vollediger je aanvraag is opgebouwd, des te beter kan de commissie een correcte beslissing nemen. Hieronder krijg je acht tips die je doorheen het aanvraagproces kunnen helpen.

  • Lees het reglement

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om op de auteurslijst opgenomen te worden? Welke criteria hanteert de adviescommissie bij de beoordeling van je aanvraag? Welke informatie moet er zeker in je dossier?

Het staat allemaal in het reglement. Lees dit dus zeker grondig door voor je een aanvraag indient. 

  • Wees niet te beknopt

Motiveer je aanvraag zo goed mogelijk. Het is belangrijk om te tonen dat je een doordacht, onderbouwd dossier indient. Gebruik daarvoor de ruimte die in het online aanvraagformulier beschikbaar is en wees niet te beknopt.

Let op: als je te weinig informatie geeft, is het voor de commissie moeilijk om je aanvraag te beoordelen.

  • Beschrijf je auteursprofiel

Wat voor auteur ben jij? Dat is belangrijk voor de adviescommissie om je aanvraag goed te kunnen behandelen maar ook voor organisatoren van auteurslezingen. Als je op de auteurslijst op auteurlezingen.be opgenomen wordt, kan je via je auteursprofiel immers de interesse van organisatoren wekken.

Het is dus meer dan een opsomming van bijvoorbeeld studies, werkervaring en publicaties. Het is evenzeer een blik op wat jou drijft als auteur, waar je passies liggen, wat jou als auteur uniek maakt.

  • Maak duidelijk waarom je lezingen wilt geven

Waarom wil je lezingen geven over je boeken of teksten? Voor welk doelpubliek en waarom? De commissie is benieuwd naar jouw drijfveren om in contact te treden met jouw (potentiële) lezers.

  • Leesbevordering: een sleutelwoord

Literatuur Vlaanderen ondersteunt lezingen met een leesbevorderend karakter. Dat wil zeggen dat je lezing als doel moet hebben het publiek aan te zetten tot lezen. 'How-to’-lezingen of lezingen met een louter informatieve of therapeutische insteek komen niet in aanmerking. Hoe zet jouw lezing mensen ertoe aan om meer te gaan lezen? Hoe maak je je publiek nieuwsgierig naar boeken of ander literair werk? Op welke manieren ga je in interactie met je publiek om dit doel te bereiken?

Geef hierover de nodige toelichting in je aanvraag. Het is voor de commissie een heel belangrijk aspect bij de beoordeling van je dossier. Deze informatie verschijnt niet in je publieke online profiel op auteurslezingen.be.

  • Licht je eigen rol toe

Een gesubsidieerde lezing moet verder gaan dan het louter overbrengen van kennis over het onderwerp van je boek. Het is belangrijk dat je in de lezing aandacht geeft aan jouw rol als auteur of vertaler. Geef bijvoorbeeld toelichting bij het schrijf/-vertaalproces en vertel over je inspiratiebronnen.

Kortom: op welke manier ben jij op je heel eigen manier met een bepaald thema aan de slag gegaan van idee tot publicatie. Maak in je aanvraag duidelijk hoe je dit in je lezing aan bod laat komen.

  • Maak het concreet

Ook over de inhoudelijke en praktische kant van je lezing leest de commissie graag concrete informatie. Wat vertel je precies uit of over je literaire werk en welke opbouw hanteer je? Welke presentatiemethodes- en middelen – voorlezen, vertellen, interview, beeldmateriaal… – gebruik je? Hoeveel tijd is er per onderdeel voorzien en welke technische ondersteuning heb je nodig? Hoe groot kan de groep die je lezing bijwoont ongeveer zijn?

Het denkproces zal je ook helpen om je auteurslezingen vorm te geven. Als je verschillende lezingen geeft dan krijgt de commissie graag concrete informatie per lezing die je aanbiedt.

  • Online lezingen

Tijdens de coronacrisis groeide het aantal online lezingen. Ook in de toekomst zullen lezingen allicht af en toe online eerder dan live plaatsvinden. Een online lezing geven is nog iets heel anders dan een lezing geven voor een live publiek. Het is dus zeker nuttig om vooraf een plan van aanpak op te stellen en dit ook mee te geven in je online aanvraag. Lees hier meer tips over het geven van online lezingen.