Coronacompensatie voor auteurs, illustratoren en vertalers

Ben je auteur, illustrator of vertaler en heb je financiële schade opgelopen door de coronacrisis? Onder een aantal voorwaarden kom je in aanmerking voor een gedeeltelijke compensatie van dat verlies.

Literatuur Vlaanderen krijgt 1,3 miljoen euro uit het noodfonds voor de compensatie van de coronaschade. Een gedeelte moet verloren auteursrechten (of royalty’s) compenseren, het andere deel afgelaste auteurslezingen. Literatuur Vlaanderen engageert zich om deze bijzonder relevante compensatie op een correcte manier te verdelen. De compensatie zal helaas nooit het volledige verlies kunnen dekken, maar is bedoeld als een gedeeltelijke tegemoetkoming.

Kom je in aanmerking?

Je kunt een compensatie voor geleden verlies tijdens de coronacrisis aanvragen als je een woonplaats hebt in België en behoort tot een van deze categorieën.

 • Je bent een auteur van Nederlandstalige literaire non-fictie, proza, poëzie, theater of kinder- en jeugdliteratuur;
 • Je bent een stripauteur of illustrator van Nederlandstalig werk;
 • Je bent een vertaler van vreemdtalig proza, kinder- en jeugdliteratuur, theater, poëzie, non-fictie of strips in het Nederlands.

Ook je publicaties moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten uitgegeven zijn bij een professionele uitgeverij. Het moet gaan om boeken in (deel)genres die vermeld worden in de werkbeursreglementen voor literaire auteurs, stripauteurs en non-fictieauteurs.

Waarvoor kun je compensatie aanvragen?

Als je voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden kun je een compensatie aanvragen voor drie vormen van verloren inkomsten:

 • Auteursrechten: een compensatie op basis van de gemiddelde inkomsten uit auteursrechten in 2017, 2018 en 2019. Het gaat om codes 1117/2117 van de personenbelasting. Hou er rekening mee dat er vanuit het noodfonds mogelijk geen compensatie voorzien kan worden als je normale inkomsten uit auteursrechten erg laag zijn. Wanneer de normale inkomsten erg hoog zijn, wordt een begrenzing toegepast.
 • Nieuwe boeken of theaterteksten: literaire boeken die verschenen zijn tussen 1 januari 2019 en 31 augustus 2020, of waarvoor een ISBN-nummer werd geregistreerd in die periode. Door de tijdelijke sluiting van boekhandels is de verkoop van boeken sterk gedaald. Het noodfonds compenseert gedeeltelijk deze verminderde verkoop. Er wordt een forfaitair bedrag per titel toegekend. Dit bedrag zal berekend worden op basis van het totale aantal titels waarvoor een compensatie wordt aangevraagd. Als theaterauteur kun je compensatie aanvragen voor nieuwe theaterteksten die je in 2019 en 2020 schreef. Voorwaarde is dat er minstens één opvoering door een professioneel gezelschap was gepland tot en met eind augustus 2020, die wegens de coronacrisis is afgelast.
 • Auteurslezingen: definitief geannuleerde auteurslezingen tussen 1 maart en 31 augustus 2020. Let op: het gaat hier alleen om lezingen die niet via auteurslezingen.be gesubsidieerd werden. Voor gesubsidieerde auteurslezingen is er een aparte compensatieregeling. Literatuur Vlaanderen begrijpt onder een auteurslezing een ontmoeting tussen één of meer auteurs en lezers. Een lezing vertrekt vanuit bestaande literaire boeken, teksten, illustraties of selecties van literair werk.

Hoe vraag je de compensatie aan?

Via onderstaand formulier kun je een aanvraag voor compensatie indienen. Literatuur Vlaanderen verzamelt de aanvragen tot en met 31 augustus 2020. Daarna gaat het team aan de slag om het beschikbare budget te verdelen over de aanvragers. Literatuur Vlaanderen kan altijd meer informatie over je aanvraag opvragen.

Om het formulier in te vullen, heb je de volgende documenten nodig:

 • auteursrechten: een digitale kopie van je aanslagbiljetten voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020 (voor respectievelijk inkomstenjaren 2017, 2018 en 2019). Als je je aanslagbiljet 2020 (voor de inkomsten in 2019) nog niet ontvangen hebt, volstaat een kopie van je aangifteformulier met betrekking tot de inkomsten uit 2019.
 • nieuwe boeken en/of theaterteksten: een overzicht van je nieuwe boeken en/of theaterteksten ingevuld in het Excelsjabloon 'Boeken en theaterteksten_VoornaamNaam';
 • auteurslezingen: een overzicht van je definitief geannuleerde lezingen ingevuld in het Excelsjabloon 'Auteurslezingen_VoornaamNaam'.

Documenten

Vragen?

Ja, deze compensatieregeling is bedoeld voor alle auteurs, illustratoren en vertalers die voldoen aan de voorwaarden die eerder op deze pagina vermeld staan, ongeacht of ze eerder al subsidie ontvingen via Literatuur Vlaanderen. Onze organisatie neemt voor deze regeling alleen de loketfunctie op zich om de door de overheid vrijgemaakte middelen op een correcte manier te verdelen.

Laad alleen het document voor 2017 op en vul het afgeronde bedrag in. De andere stappen kun je overslaan.

Dat hangt van het specifieke genre af. Deelgenres die in aanmerking komen zijn literaire, narratieve en/of auteursgedreven non-fictie in boekvorm, essay, biografie, egodocumenten, zoals autobiografieën, memoires, dagboeken, briefwisselingen enz.

Volgende deelgenres zijn uitgesloten:

 • academisch en wetenschappelijk werk, studie- en leerboeken enz. die niet voor een algemeen publiek geschreven zijn;
 • kunst- en fotoboeken waarbij het tekstgedeelte op een dusdanige manier ondergeschikt is aan het beeldgedeelte dat het verwaarloosbaar wordt, of kunst- en fotoboeken die niet in de reguliere boekhandel verkrijgbaar zijn;
 • niet-literaire ‘how to’-boeken: boeken die uitleggen hoe je een bepaalde activiteit goed moet uitvoeren (bijvoorbeeld kookboeken, naaiboeken, breiboeken, hobbyboeken, dieetboeken, reisgidsen enz.; de opsomming is niet exhaustief);
 • loutere bundelingen van eerder gepubliceerde columns, interviews of reportages.

Zeker. De compensatie vergoedt aan de ene kant een deel van de auteursrechten die je heb misgelopen. Het gaat dan om de rechten op opvoeringen van teksten door een professioneel theatergezelschap, die je hebt aangegeven in 2017, 2018 en 2019. Daarnaast heb je recht op een vergoeding voor nieuwe theaterteksten die je in 2019 en 2020 schreef, en waarvan er een opvoering was gepland tot en met eind augustus 2020, die wegens de coronacrisis is afgelast.

Nee, enkel een nieuw boek of een gewijzigde herdruk (dus een boek met een nieuw ISBN) komt in aanmerking voor de compensatie.

Nee. Een compensatie aanvragen voor een gesubsidieerde lezing kan via https://auteurslezingen.be/corona-en-auteurslezingen.

Het compensatiebedrag wordt pas berekend en toegekend nadat alle aanvragen zijn binnengekomen (deadline 1 september). Het totale aantal aanvragen zal dus een impact hebben op de hoogte van het compensatiebedrag. Daarnaast spelen ook volgende elementen een rol:

 • de hoogte van het gemiddelde bedrag van de auteursrechten in 2017, 2018 en 2019;
 • het aantal verschenen titels tussen 1 januari 2019 en 31 augustus 2020 (of waarvoor in die periode een ISBN-nummer is aangemaakt). Er wordt een forfaitair bedrag voorzien per titel;
 • het aantal geannuleerde lezingen (alleen diegene die niet ondersteund zijn via www.auteurslezingen.be).

Neen, het compensatiebedrag is belastingvrij.

Ook in dat geval kun je een aanvraag indienen voor het noodfonds. We vragen je om een verklaring op eer te bezorgen over de inkomsten uit auteursrechten in 2019. Op basis daarvan kan Literatuur Vlaanderen vanaf september al starten met de berekening. Neem contact op via noodfonds@literatuurvlaanderen.be of +32 3 270 31 61 om een sjabloon voor de verklaring op eer op te vragen.

De betaling van de eventuele compensatie kan pas gebeuren nadat Literatuur Vlaanderen je aangifte 2020 (over de inkomsten van 2019) heeft ontvangen. Bezorg ons deze daarom zo snel mogelijk nadat je ze van je boekhouder ontvangt.

Jazeker. In dat geval dien je als bewijsstuk voor de inkomsten uit auteursrechten niet het aanslagbiljet personenbelasting in maar wel de resultatenrekening van de vennootschap. Op dat document staan de inkomsten uit auteursrechten apart vermeld.

Ja. De coronacompensatie vanuit Literatuur Vlaanderen kan worden toegekend bovenop eventuele andere coronasteunmaatregelen. Je kunt dus een compensatieaanvraag indienen.